lovepatomatساعت 12 شب میشه.....

                                  

 

ﺳﺎﻋﺖ 12 ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ....
ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺮﯼ ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ....
ﻫﺪﻓﻮنو ﻣﯿﺬﺍﺭﯼ ﺭﻭ ﮔﻮﺷﺖ و آهنگا رو play میکنی!

 ﺧﻮﺩﺕ می ﻤﻮﻧیو ﺗﺨﺘت و ﯾﻪ ﻫﺪﻓﻮﻥ!
ﯾﻪ ﺣﺴﯽ ﺑﻬﺖ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻩ، ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺣﺮﻓﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﯽ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﺕ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ
 ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﯿﺒﺮﻩ الان !!
یه دفعه میبینی یه آهنگی میاد که دوسش داری!
 ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺍﻭﺿﺎﻋﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ
ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ به اسم بغضضضض!
ﺁﻫﻨﮕﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ
ﺍﯾﻦ ﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ﺗﺨﺘﺖ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻬﻢ ﭘﺎﺱ ﻣﯿﺪﻥ 
ﺗﻮ ﻓﮑﺮﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﭼﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺒﺮﻩ ؟؟ !!
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺎ  ﻭﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺸﯽ
ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺮﯼ ﺳﻤﺖ عکسا یا اس ام اساش !
هی بغض میکنی هی به خودت میگی بیخیال، اما ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ نمیشه!
 ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﺁﺭﻭﻡ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻪ و کم کم خوابت میبره!
 ﺻﺒﺢ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ با ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ میبینی ﺑﺎﻟشتت ﺧﯿﺲ شده و هنزفزیت ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ....
و همین داستان شبای بعدم تکرار میشه و همچنان تنهایی.....
 

چهارشنبه 1393/06/26  توسط H  |

 

یه سری آدما هستن که......

                                  

 

يه سری آدما هستن كه توی شـُـک های بزرگ زندگيشون داد و فرياد نمی كنن!
 دنيا و زمين و زمان رو بهم نمی ريزن!
با كسی دعوا نمی كنن، فحش نميدن، اهل انتقام و تلافی نيستن!
فقط ميرن تو خودشون، از تو ميشكنن.....
بغضشونو قورت ميدن، به جاش
هميشه لبخند ميزنن تا كسی نفهمه چی تو دلشونه!
اين آدما چوبِ خوبيشونو می خورن، چوب سادگيشونو.....!
فقط چون کمن، به چشم نميان....

چهارشنبه 1393/06/26  توسط H  |

 

تاحالا شده دلت.....

                          

 

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟؟؟
ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﯽ ﺑﺎﺑﺎﺍﺍﺍﺍ ﺩﺳﺖ ﺍﺯﺳﺮﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻦ 
ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎ، ﺩﻧﯿﺎﺗﻮﻥ ﻣﺎﻝﺧﻮﺩﺗﻮﻥ، ﻓﻘﻂ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ؟؟؟
ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ، ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷیو ﻫﻨﺯﻓﺮﯾﺖ ﻭﺧﻮﺩﮐﺎﺭت و ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ !
 
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﯽ
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﺧﻮﺩﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﯽ: ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ...
ﻗﺸﻨﮓ حالمو گرفتی!
 ﺗﺎﺣﺎﻻﺷﺪﻩ ﺗﻮﺍﻭﺝ ﺑﻐﺾ ﺍﺯﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﺨﻨﺪﯼ
ﺗﺎ ﺍﮔﻪ ﮔﺮﯾﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﮏ ﮐﻨﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺧﻨﺪﻩ ﺯﯾﺎﺩﻩ!!
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺻﺒﺢ ﺍﺯﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ
ﺑﺎﻟﺸﺘﺖ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﯼ ﺷﺐ ﻗﺒﻠﺖ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ؟!
ﺗﺎﺣﺎﻻﺷﺪﻩ ﻭﺳﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯽ، ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺎﺕ ﻏﺮﻕ ﯾﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟!
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﯾﻪ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺮﺍﺕ ﺯﺟﺮﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﻪ؟؟
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺭﺩﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﯾﻪ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﭼﺸﺎﺗﻮ ﺍﺷﮑﯽ ﮐﻨﻪ؟
 ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﺕ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮﺥ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻦ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﻭﻡ ﻧﺨﻮﺍﻥ ﻏمتو ﺑﻔﻬﻤﻦ؟
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ...... خیلی....!

چهارشنبه 1393/06/26  توسط H  |

 

به سلامتی اونایی که......

                                     

 

به ﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍﺷﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ!! 
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ.... 
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ....
ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ.... 

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.....
ﻭﻟﯽ...

ولی ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ میدونن ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ!!

چهارشنبه 1393/06/26  توسط H  |

 

وقتی از عشقت جدا میشی.....

                                     

 

وقتی از عشقت جدا میشی...
 اولش داغی...
میگی بیخیال بابا دنیا رو عشقه...  
یه چند ساعت که میگذره....
هی تند تند گوشیتو چک میکنی...
عصبی میشی......
میری اس ام اسایی ک داده بودو همشونو چندبار از اول میخونی...
میری تو گالری و به عکساش نگاه میکنی...
یدفعه گوشیتو میذاری کنار و خیره میشی ب رو ب روت...
فکر میکنی...
ب همه چی...
الان کجاس ؟
چی کار میکنه؟
اونم دلش برا من تنگ شده؟
اونم داره کم کم ،کم میاره؟
چی شد اون دوست دارم گفتنا...؟
اون عشقم گفتنا، اون قول و قرارا...؟
حالا میری تو خاطراتت دنبال نشونی بگردی ک ببینی واقعا عاشقت بوده یا نه
وارد خاطرات ک میشی دیگه کنترل اشکات دست خودت نیست
این کارا میشه کار هر روزت
دیگه شبا بهم شب بخیر نمیگین
دیگه صبحا به عشقش از خواب بیدار نمیشی
دیگه امیدی ب هیچ چیزی نداری
دیگه  عاشق نمیشی 
و "تو" از همین الآن یه مرده ی متحرک محسوب میشی مگر اینکه خودش برگرده و بیاد!!

چهارشنبه 1393/06/26  توسط H  |

 

به یه چیزی دقت کردین.....

  

 

به یه چیزی دقت کردین واقعا!

قدیما عشقا با ارزش تر بود! میدونین چرا !!؟؟

من یادمه بچه که بودم  توی خیابونا رو که نگاه میکردم عشقا پشت تلفن عمومی ها صف میکشیدن

  تا نوبتشون بشه با عشقشون صحبت کنن !

اما امروزه باید پشت خط  تلفن صف بکشی تا بلکه نوبتت بشه!!

واقعا راس میگم، قبول دارین؟؟؟؟!

یکشنبه 1393/06/23  توسط H  |

 

بعضی وقتا......

                                 

 

 بعضی وقتا دوس دارم وقتی بغضم میگیره

 خدا بیاد و اشکامو پاک کنه

دستمو بگیره و بگه: آدما اذییت میکنن!!؟؟؟؟

پاشو.... پاشو بیا بریم پیش خودم اون دنیا......

 

جمعه 1393/06/21  توسط H  |

 

بانو......

            

 

بانو. . .

همیشه عروس تنهایی ها باش !

نه عروس تن هایی که . . .

تنت را تنها برای یک شب می خواهند !

پنجشنبه 1393/06/20  توسط H  |

 

درد دارد وقتی.....

                                       

دوشنبه 1393/06/17  توسط H  |

 

اگه حالت داغونه خودتو بنداز..... حتما حالت بدجور گرفتس....

                                       

دوشنبه 1393/06/17  توسط H  |

 

فقط فدات....!

                             

 

اگر نفس میکشم فقط به خاطر توئه.....

اگر زندگی میکنم فقط به خاط توئه......

اگر ادامه میدم فقط به خاطر توئه......

عشق توئه که بهم بال و پرواز داده.....

"فدای نگاه پاکت....."

"فدای دل عاشقت....."

"فدای وجود مهربونت....."

" فدای دردات ..... که باعثشون منم"

فداااااااااااااااااااااات .....!

دوصط دارم.....

 

جمعه 1393/06/14  توسط H  |

 

زیبایی دلت را.....

      http://shamekh73.persiangig.com/image/005/shamekh73%20(189).jpg 

 

زیبایی دلت را به رخ آسمان میکشم

تا کمتر به مهتابش بنازه....!!

پنجشنبه 1393/06/13  توسط H  |

 

بهمنیا.....

                                    

پرچم بهمنیا بالاست.....!

پنجشنبه 1393/06/13  توسط H  |

 

اگه یه روز همه.....

                                             1372925182_jhhjjh.jpg

 

اگه یه روز همه فراموشت کردن من با توام.....

اگه همه بهت بد کردن، من با توام.....

ولی اگه همه دوستت داشتن، شرمنده من با اونام.....!!!!

چهارشنبه 1393/06/12  توسط H  |

 

ممنون......

ممنون بابت نظراتون!

از توی نظراتتون انتخاب کردم که کادو چی بخرم!

چهارشنبه 1393/06/12  توسط H  |

 

من اگه خدا بودم.....

من اگه خدا بودم

 یه بار دیگه تموم بنده هامو میشمردم

ببینم یه وقت یکیشون تنها نمونده باشه

 و هوای دو نفره ها رو انقدر به رخ تک نفره ها نمی کشیدم!!!

چهارشنبه 1393/05/29  توسط H  |

 

از کجا شروع کنم؟

از کجا شروع کنم؟ از عشقم؟

 از بابام؟ اینم نه......

آهان اول از مامانم.....

مامانی؟ یادته از دستم عصبانی میشدی میگفتی ایشالا جوون مرگ بشی؟ دیدی تو جووونی رفتم؟

یادته میگفتی خیر نبینی؟ دیدی از زندگیم خیر ندیدم؟

دیدی دعات گرفت؟ پس حالا واسه چی گریه میکنی؟ داد میزنی؟ میگی تو رو خدا پاشو.....

صداتو میشنوم مامان ولی نمیتونم جوابتو بدم....

بابا؟ بابای همیشه عصبانیم؟!

تو رو خدا تو دیگه به خاطر من گریه نکن.... به خاطر منی که ارزشی واست نداشتم....

صدام نزنین که بیدارشم..... به خدا نمیتونم.... واسه همیشه خوابیدم....

یه چیزی بگم؟؟؟؟ به این زودی خاکم نکنین.....

دوباره غسلم بدین..... اخه من دلم هنوز خوووونه......

عشقم؟؟ بیشترین حرفو با تو دارم.....

ولی حرفای دلم رو هیچ وقت نفهمیدی.....

فقط یه روز مورچه ها میفهمن..... روزی که زیر خاک گلومو به تاراج میبرن....

عشقم گریه نکن ..... نبینم اشکاتو.....

من خیلی دوستت داشتم ولی باورم نکردی......

به مرده شور بگو ناخوناشو کوتاه کنه بدنم زخمیه.... تو که بهم رحم نکردی...لا اقل اون مدارا کنه....

به قول خودت رفتنی باید رفت..... منم رفتم.....

حرف آخرم.....

هی غریبه..... تویی که بعده من جامو میگیری.....

مواظب نفسم باش

مراقب عشقم باش

تنهاش نزار......

" به امید اون روز لعنتی.... اه "

یکشنبه 1393/05/19  توسط H  |

 

                                

یکشنبه 1393/05/19  توسط H  |

 

غسال خونه.....

خودت بیا غسال خونه منو بشور.....

آخه اونا که منو دوس ندارن.... باهام نامهربونن....

تنمو محکم میبرن اینور و اونور بدنم کبود میشه.....

ولی  تو آرووووم بشور منو....

چشامو خودت با دستای مهربونت ببندیاااا.....

لبامو....!؟ نه نبوس، آخه میگن شگون نداره.... فقط یه دست رو موهام بکش....! باشه عشقم؟

کفنمو بذار اونا بپیچن.... آخه تو از کارای سخت خوشت نمیاد، کفن پیچیدنم کار سختیه!

خودت بغلم کن بذار تو قبر..... آخه اونا بدنمو میکوبن اینور و اونور .... ولی تو نه....!

خاکم خودت بریز روم، ولی آروم آرووووم..... باشه!؟

دیگه کم کم همه بلند شدن که برن...........

ولی.......................

ولی تو نرووووووو، تو رو خدا، جون من، یکم دیگه بمون.....  لحظات آخره.....

آخه تو که میدونی من از تاریکی و تنهایی میترسم.....

هر چند تو همیشه تنهام میزاشتی...پس حالا تنهام  نزار، یکم بیشتر بمون.....

 بعدش هواسم که پرت شد مثل همیشه تنهام بذار برو..... بروووو پی زندگیت....

برو پیش همونایی که به خاطرشون منو شکستی و نفهمیدی.....

گریه نکن ..... مرگ من گریه نکن...... خواهش میکنم ازت.....

گریه نکن....حالا که دیگه به گریه تو یا کس دیگه نیازی ندارم....

خودتم ناراحت نکن! چون ناراحتیتم به دردم نمیخوره..... پس بخند گلم......

بخند چون من دیگه زیر خروارها خاکم.........

برووووو............

راستی حرف آخرم همیشه یادت باشه که خییییییییییییییییلییییییییییییییییییی دوستت داشتم،

 خیییییلیییی.......

 اما..............

اما هیچوقت ندیدی و منو نخواستی......

پنجشنبه 1393/05/16  توسط H  |

 

نبودنت را با ساعت شنی .....

                                     

 

نبودنت را با ساعت شنی اندازه گرفتم!

یک صحرا گذشت......

چهارشنبه 1393/05/15  توسط H  |

 

تنها بودن خیلی بهتر از ....

                           

 

تنها بودن خیلی بهتر ازبودن با کسی است که

بخواهی دائم خودت را به او یادآوری کنی

تا فراموشت نکند!

چهارشنبه 1393/05/15  توسط H  |

 

سلامتی دختری که.....

                                     

شنبه 1393/05/11  توسط H  |

 

به سلامتی تو.....

                                        

 

به سلامتی تو...

تویی که الآن زل زدی به مانیتور...

تویی که الآن دلت واسه یه بی معرفت تنگه...

تویی که بغضتو جلو همه قورت میدی که یه وقت گریه نکنی...

تویی که هر آهنگی گوش میدی فقط یاد یه نفر میفتی......

تویی که تا میای حرفی بزنی و یا کاری کنی سریع میگی بیخیال...!

تویی که از فرط تنهایی و بی رویا بودن هدفون تو گوش میخوابی...

تویی که حتی دیگه نمیدونی چه مرگته و چه ریختی باید خودتو خالی کنی...

تویی که نامردی رو در حقت تموم کردن و هنوزم دلت بلد نیست نبخشتشون...

آره رفیق بسلامتی تویی که حال و روزت مث خودم طوفانیه...!!

جمعه 1393/04/20  توسط H  |

 

اگه یه روز بفهمی....

اگه یه روز بفهمی اون کسی که دوسش داری یا دوستت داشته،

رفته با یه نفر دیگه چکار میکنی!!؟

صادقانه جواب بدین خواهشا! اگرم خواستین خصوصی جواب بدین

 

جمعه 1393/04/20  توسط H  |

 

بهترین بالشت.....

                                    

جمعه 1393/04/20  توسط H  |

 

به جایی رسیدم که.....

                                            

 

به جایی رسیدم که دیگه خیلی چیزا برام مهم نیستن!

به جایی که وقتی یکی دلمو میشکنه مثل آب خوردن میذارمش کنار!

جایی که با دیدن بی معرفتیا میگم "به درک" !

 دیگه نه از دیدن کسی ذوق زده میشم نه با رفتن کسی ناراحت!

بی احساس نبودم، یه کسایی اومدن تو زندگیم و یه سری باورهامو از بین بردن!

همونایی که ادعا میکردن "دوسم دارن".....!

از این به بعدشم پشت سر کسی آب نمیریزم که برگرده....

هرکس رفت "به سلامت"......!!

یکشنبه 1393/04/15  توسط H  |

 

لعنت به اون کسی که.....

                  

یکشنبه 1393/04/15  توسط H  |

 

هیچوقت....

                              

دوشنبه 1393/04/09  توسط H  |

 

از دل نوشته....

                          

یکشنبه 1393/04/08  توسط H  |

 

تو بازی زندگی.....

                                                  شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون

 

 

تو بازی زندگی موقع یار کشـی
 
چه خوبه آدم بگه:
 
من وعشقم، شما و همه...!

پنجشنبه 1393/03/29  توسط H  |

 

 

 

 

ساعت 12 شب میشه.....
یه سری آدما هستن که......
تاحالا شده دلت.....
به سلامتی اونایی که......
وقتی از عشقت جدا میشی.....
به یه چیزی دقت کردین.....
بعضی وقتا......
بانو......
درد دارد وقتی.....
اگه حالت داغونه خودتو بنداز..... حتما حالت بدجور گرفتس....

 

شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392

 

 

 

 

RSS 2.0ابزار رایگان وبلاگ
مدل لباس

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

اسلایدر